درباره ما

گروه صنعتی و معدنی فولاد گستران سانیار

این کنسرسیوم جهت تهیه معدن از نوع سنگ آهن و دیگر فلزات و کانی ها تاسیس گردییده است،تا در درجه اول مواد اولیه مورد نیاز کنسرسیوم را تامین نمایدودر مراحل بعدی با فعالیت های جانبی موجب ایجاد سود در کنسرسیوم شود.

پروانه های بهره برداری