چارت سازمانی

مدیر عامل: جناب آقای محمد علی تاروردی

اعضای هیئت مدیره:

مهندس امینی به نمایندگی از شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

مهندس شبانی به نمایندگی از شرکت چدن سازان

مهندس نظری به نمایندگی از شرکت ذوب بریس

مهندس شکری به نمایندگی از شرکت ذوب آهن بیستون

مهندس شهپری فرد به نمایندگی از شرکت غلتک سازان سپاهان